NaDa

Porfolio of Nadya Kirilova

Archive for CSS HTML C# SQL

Откриване на блога

в терелик

Създаването на този блог е като част от обучението ми в Академия Терелик. Представям Ви проекта си към курса за

Споделяне на знания и работа в екип


Предоставят ни документ, който описва работните групи, проектите и задачите на доброволците от Софтуерната академия на Телерик по учебната дисциплина “Споделяне на знания и работа в екип” за учебната 2012 / 2013 г.