NaDa

Porfolio of Nadya Kirilova

Archive for Color Picker

Първи стъпки в CSS

Започна и курса по CSS стилизиране, и първите домашни. Задачите отново бяха 3. Представям своите решения.

1 и 2 задача – по задание да напишем код HTML и да му предадем вид с CSS.

От лекциите научих, че правилния подход е да се създаде външен файл със стилове, както и направих. Това действително води до нагледност и еднозначност. За да реша задачите използвах информация от: http://www.w3schools.com/. Сайта е много добре организиран, интерактивен и достъпен.
А ето и резултата от първата задача:

1 задача

1 задача

Относно HTML  кода е постигнат с използването на таблици. А в CSS вмъкването на зелената сфера беше възможно по два начина – като картинка и като фон. Тук е направено по втория начин.

За втората задача подобните елементи (знамена), бяха постигнати с вмъкване на картинки. Проблема тук е, че не успях в третия ред името да го направя на един ред:

2exc

2 задача

За третата задача ни беше предоставен HTML файла, като допълнително условие да го пресъздадем без да го променяме. Не сложих нито една буква в повече освен пътя до CSS файла. Използвах доста различни методи за селектиране , което е и предполагаемата цел. А ето и резултата:

3exc

3 задача

Кодовете на програмите можете да свалите от тук.